This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

LE A PÁRTOKKAL!!! ilyenekre VALÓBAN nincs szükség aki mellett éhen halhatok, és utcára kerülhetek a napokban....


HUNGÁRIA TÁVIRATI IRODA - HTI


 
   
Advertisement

                                                                              LE  A PÁRTOKKAL!

 

NEMZETI ÖSSZEFOGÁS!

 

ELLENÁLLÁS!

 

A magyar nép többségének elege van a pártokból! Elég volt abból, hogy újból s újból a rendre manipulált és becsapott kisebbségre, - mint többségre történő hivatkozással - kizsigereljék és kipusztulásra ítéljék a nemzetet. A 8 millió választásra jogosultból még a Fideszre szavazó tábor, az un. „forradalmi többség” is csak 2,6  milliós kisebbség, amely azóta létszámban, minőségében is  megkopott ugyan, de a nemzetvesztő politika elvi fedezetéhez a gyalázatos „jog” erejével elegendő. Neked gyakorlatilag nincs jogod jogot formálni, de rád történő hivatkozással kényszerítenek annak betartására, azok, akik sokszor még a saját maguk által alkotott jogot sem tartják be, ha aktuálisan előnytelen nekik az alkalmazása.

Advertisement

 

A rendre kijátszott, leigázott, végtelenül kifosztásra ítélt népnek saját kézbe kell vennie a sorsát!

Advertisement

 

Nem a pártok és a mögöttük álló hiénák madzagon rángatott parlamentereit, hanem a Nemzet szolgálattevőit akarjuk az Országházba küldeni! Egyetlen párt sem jeleníti meg azt, amit jóravaló milliók szeretnének, ezért egyre szaporodó milliók maradnak távol a választásnak hazudott bohózattól és a voksolók jelentős része is csak a „kisebbik rosszra szavazok” butus elv miatt megy el. A becsapottak még nem látják, hogy a végeredményt tekintve választási lehetőség valójában nincs, kizárólag a valós háttérhatalmi keret gengszterei, szemmagasságba emelt tálcán teszik elé a kínálatukat, amiből választhat és ezzel a lépremenéssel az egész cirkuszt, valamint a bárminemű eredmény alapján hatalmi tényezővé vált ügyeletes nemzetvesztők legitimitását erősíti.

Advertisement

A jelenlegi pártalapú, listás választási rendszer, benne a civil jelöltté válás és magán emberként parlamentbe jutás ellehetetlenítésével nem biztosít lehetőséget a nemzet jóravaló részét lefedő képviseletre. Ebből adódóan több fontos nemzeti és helyi közösségi érdek, számtalan nemes szándék, jóravaló, őszinte emberi cél, mely a magyar nép többségének valódi érdeke lenne, meg sem jelenhet, mint választási lehetőség. Olyan társadalmi berendezkedés kényszerzubbunyába kényszerítik a népet, ahol:

Teljes a nemzetközi szintű kiszolgáltatottság, legjobb esetben munka, azért éhbér, magán és országos szintű, örökös kamatrabszolgaság, válságok, kamu megoldások, hazug-, reményteli jövőkép jár, s közben generációk élete fut végérvényesen zátonyra és reménytelenül adja át magát az enyészetnek az összmagyarsággal egyetemben. A nemzetközi liberál- terrorizmusnak elkötelezett kormányaink munkamegosztásban a nép terhére, nem hasznára felvett hitelfelvételben és annak törlesztésében versengenek, miközben népátverésben a legtehetségesebbek. Bizony ez a liberalizmus és demokrácia - totálisan szemben az esélyegyenlőséggel és igazságossággal! – Nem más ez magyar testvéreim, mint az uralkodó kevesek, valamint lakájaik hatalmának s jólétének biztosítása a többség rovására. Hazug, pofátlan ideológiába bújtatják kiváltságaikat, a kettős, vagy éppen többes mércét, a modern rabszolgatartó rendszert, módszereiket és mindezt sokoldalú, körmönfontan gátlástalan terrorral biztosítják. Lelketlenül generációk millióit taszítják sötétségbe és végérvényes nyomorba, miközben ezt a cselekedetet üveggyöngy akciókkal jótéteménynek, szolidaritásnak, nemzetmentésnek adják el, de ők rovásunkra gátlástalanul élvezik az életet, s két kézzel tömik saját zsebüket, valamint a nemzetközi uraik zsebét. Egy példa az olcsó trükkökre: Mi szükségünk van nekünk olyan politikai marketing fogásként kitalált rezsicsökkentésre, melyet más oldalról már előre bevettek, vagy a jövőben közvetve hárítják ránk? A fideszes önkormányzatok általában kétszer emeltek szemétdíjat, hogy majdan csökkenthessék azt és az ilyen, a Nemzet életében szerénynek tűnő, de a nyomorult lakosság létét érintő részkérdéseken túl nem áll módomban a többi nagy átverést boncolgatni.

Advertisement

 

Csörtethet nekünk bármely párt, akár a Jobbik is, ha nem hasonul meg a pártrendszerrel és a rabló-kozmopolita formula szerint működő jó vajas parlamenterkedéssel, szalonellenzékiséggel, brüsszeli „képviselettel”! Aki az alábbi célt nem teszi magáévá, a Földet behálózó parazita hatalom által pörgetett ördögi kört, mint játékszabályt elfogadja, haszonélvezője akar lenni, annak a nemzeti árnyalattal beoltott változtatási szándéka is csalárd, mert részben a gonoszt, valamint önön hatalomvágyát szolgálja. A nép résen van és ezután minden sumákság lelepleződik a Nemzet értelmes része előtt!!!

Advertisement

 

A TÁRSADALMI MEGEGYEZÉS ALAPJA!:

 

1. Békés kiállással ki kell kényszeríteni a kormány lemondását és az „országgyűlés” feloszlatását.

Advertisement

 

2. Fel kell függeszteni a többpártrendszer működését és az ezt kiharcoló, aktív magyarság által, ideiglenesen működő Nemzeti Irányító Testületet szükséges kinevezni.

Advertisement

 

3. Az ideiglenesen működő Nemzeti Irányító Testület rendeletileg kormányozzon, kinevezése után 3 hónapon belül az alábbi,  vagyis a záradékban  fellelhető  szellemiséget  megtestesítő,  ideiglenes választási  törvényt alkosson és fél éven belül

Advertisement

  - alkotmányozó-nemzetgyűlési - választást bonyolítson le. A nemzeti szolgálattevőkből álló Alkotmányozó Nemzetgyűlés mandátumát 1 évre javaslom.

 

A NAGY LÉNYEG: Olyan, a választékból népszavazással is megerősített választási törvényre van szükség, mely a magyar nép számára teljes esélyegyenlőséget biztosít! Teljes mértékben kiküszöböli a politikai, gazdasági, ideológiai, … világuralmi maffia és lakájaik, pártjaik sakkozását. Kiküszöböli a pénz befolyását és az önző egyéni érdeket a választás menetéből!

Advertisement

A jó törvény kérlelhetetlen motivációja az igazságosság: Elejét veszi a választók becsapásának, tehát lehetőséget biztosít a magyar népakarat legtisztább érvényesülésének.

A választás nem lehet cirkusz, népátverés és üzlet! Mindez könnyen megvalósítható lenne, csak a párt és háttérhatalmi maffiának nem érdeke, de összefogással és békés szándékú kiállással kikényszeríthető, ha nem ez történik, két lehetőség marad: Vagy elszakad a húr, s „kő-kövön” nem marad. A nép részéről nem lesz további bocsánat! Vagy lényegében még jobban szétzüllik, s elpusztul a Hunmagyar Nemzet.

Advertisement

 

Jól gondoljátok meg, hiszen a jövő rajtatok áll, vagy bukik!

 

Ha a fentiekben egyetértünk, nemtől, fajtól (rassz), jelenlegi politikai hovatartozástól, társadalmi helyzettől függetlenül, akkor együtt kell működnünk, még ha oly reménytelennek látszik is, tenni kell érte!

Advertisement

 

Záradék:

 

A pártok cirkuszán túl sokan, sokféleképpen próbálkoztunk már a kicsit is igényesebb nemzeti érdek összefogásával és ez rendre az éppen aktuális szándékkal bírók ideológiájának, társadalmi berendezkedésre vonatkozó kötött elképzelések magasba emelésével történt.

Advertisement

Hogy még lehetetlenebb és elfogadhatatlanabb helyzet álljon elő, sokan a mai választási rendszerre, információs küzdelemre, vagy éppen a teljes kivonulás önző nyereségére áhítozva várják a megoldást. Önmagukat kinevező, hatalmi felépítményt lemodellező, megoldásra szintén alkalmatlan mesterkedésekkel is találkozunk. Az ilyen magatartásnak csak örül az elnyomó gépezet. Összegezve megállapíthatjuk, hogy mindez soha nem lehet a széleskörű összefogás és a Nemzet számára megoldás alapja! A széleskörű összefogás kedvéért nemzetgyűlési választásokig jómagam is félreteszem egyéb társadalmi vonatkozású elképzelésem. Ez legyen elvárás minden együttműködővel szemben! Tehát a pártrendszer felfüggesztésének és új, igazságos választási törvény megformálásának akarata mindenek felett és semmi ne verjen éket a cél szerinti összefogásba!

 

Az esélyegyenlőség kiharcolása, a nép tarsolyában lévő nemzeti akarat érvényre juttatásának szándéka

Advertisement

mindenek felett közös cél kell legyen!

 

Ekkor áldás lesz a munkánkon és rohamosan virágba borul a nemzet.

 

A választási törvény gerincét az alábbiak szerint javaslom formálni!

     Listás választás nincs!

-        Pártok, közösségek nem indíthatnak címkézett egyéni jelöltet sem, a választási cédulán senki nem lehet „cégesítve”, viszont a jelöltek önéletrajzban és cél által megvallhatják elkötelezettségüket.

Advertisement

-        Csak a pártoknak kedvező, a Nemzetet kirekesztő, nagyszámú ajánlás helyett, a nemzeti szolgálattevő jelöltek állítása 10 fő ajánlásával történhet. A 10 ajánló aláírás begyűjtése kizárólag a jelölté válni szándékozó által, személyesen, hitelesített aláíró íven történik.

-        A politikai, gazdasági, rasszbéli világuralmi maffia legfontosabb eszközének, a pénz befolyásának kiküszöbölése a választási rendszerből! A választás nem show és senkinek nem lehet üzlet! Aki nem ezt akarja, gazemberségen töri a fejét és hazaáruló!

Advertisement

-        Kampány nincs! Ne költsük a milliárdokat és legyen egyenlő esély! A jelöltek a Megyei Választási Bizottságok által, a központilag leosztott összegből, a bizottság által nyomtatva és kézbesíttetve, 2-3 (A4-es, fekete-fehér) oldal/fő kiadványban, önéletrajzzal, célkitűzéssel. A MVB honlapján korlátlan terjedelemben ismertetik a bármely közösségi címkézés nélküli jelölt célját. A jelölt által végezhető személyes meggyőzésen és honlapokon, blogokon közzé tett, nem fizetett propaganda megjelenítésén túl, minden egyéb az esélyegyenlőséget felrúgó népszerűsítés, ha a jelölt végezte, azonnali kizárást, idegen által végzett kategóriában bűncselekmény minősítést és súlyos pénzbüntetést von maga után.

-        A részvételi aránytól független, egyfordulós választás.

 

A visszahívás lehetőségének bevezetése, s a Nemzetgyűlésben történő,  a  szavazást helyettesítő tartózkodás eltörlése:

 

Ha a visszahívás intézménye az alábbiak szerint jut törvényerőre a jelölt érdekelt lesz az őszinte célkitűzésben, valamint, hogy megválasztása után az ígéretének szellemiségében járjon el! Hiszen, ha nem eszerint tesz és konkrét bizonyíték van róla,  visszahívják.

Akár egyetlen egyértelműen bizonyított ellentétes állásfoglalás, vagy más visszaélés és lehetőség legyen a visszahívására.

A visszahívás intézménye: 12 fős Nemzeti Választási Bíróság felállítása, határozatlan időre, 7 fő civil és 5 fő jogvégzett, az igazságnak elkötelezett, szintén visszahívható személyből áll.

A visszahívás: 10 fő választásra jogosult közös kezdeményezése alapján, az NVB nyilvánosan nevesített, 2/3-os döntése esetén, a nemzetgyűlési mandátum megvonásával történik.

Az NVB döntéseit 30 napon belül meghozza, fellebbezésnek egyszer van helye. A fellebbezés utáni eljárást költségesíteni kel, mely költséget mindenkor a vesztes fél, vagyis a visszahívott nemzeti szolgálattevő, vagy a 10 fő fellebbező fizeti. Új bizonyíték alapján történő beadvány új kezdeményezésnek számít.

A Nemzeti Választási Bíróság feletti kontroll lehetősége, avagy tagjának visszahívása: Mivel név szerinti és nyilvános a szavazás, 2 igazságtalannak vélt szavazást követően, 10 fő választó kezdeményezésével a Legfelsőbb Bíróság 30 napon belüli döntése által történik.

 

Tisztelettel várom azon személyek megkeresését, akik egyenrangú félként hajlandóak közreműködni a cél szerinti egység és a fellépés előkészítését elvégző Nemzeti Tanácskozás, - a  Szer megszervezésében!

 

EZ ALÁ MÁR SOHA NEM LESZEK KÉPES ADNI!

Tisztelt Uram!

Örülök, hogy Ön szerint a nép résen van. Javaslom, hogy az Ön által elképzelt államformát először próbálja ki, laboratórium jelleggel, egy számítógpes játékban, vagy egy nemzetnél kisebb közösségben, mondjuk otthon.

Share This Story

Get our newsletter